diewaarheidwahrheit

Bio: Ek is die Hel in....As jy die waarheid praat gaan hulle jou wil doodmaak...Ek's skynheilig, onder die straat lig

View complete profile